Изберете страница

СЪВЕТИ ЗА СПОЛУЧЛИВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛЕТИВО НА ДВЕ ИГЛИ ИЛИ С КУКА

МОСТРА

За да стане сполучливо плетиво на две игли или с кука,необходимо е предварително да се изплете мостра (квадратно парче). След това мострата (броят на бримките и височината от редовете при две игли и получените фигури или мотиви при кука) се сравнява с дадените указания за избрания модел.

Разликата в материала, иглите, куките и начинът на плетене-по-стегнат или по-хлабав,могат да дадат значителна разлика.Ето защо според случая се използуват по-дебели или по-тънки игли или куки.

Когато мострата е квадратно парче 10/10 см,отмерват се в средата 5 см широчина и 5 см височина.За плетки с кука се броят фигурките.Ако плетката не е с определени фигури,използува се начинът,показан за плетка на две игли.

Мострата се изглажда според вида на плетката и материала.Бримките се изброяват за широчината,а редовете за височината ( при две игли ) и се пресмята колко пъти броят на бримките се съдържа в кройката.По този начин една сериозна трудност при започването на плетиво се разрешава успешно.За дължината ( до ръкавната извивка,до наклона на рамото или общата дължина ) се броят редовете на мострата.

Резултатът от мострата,изплетена с кука,се нанася върху кройката по същия начин,както при две игли.

КРОЙКА

За някои само плетива-облекло е необходимо да се направи кройка,за да може да се проверява през време на плетенето.За кройката са необходими следните мерки: дължина на дрехата,гръдна обиколка ( плюс 2 до 4 см ), широчина на гърба при плещите,дължина на ръкава,широчина на ръкава при започването и при подмишната част.

На практика най-лесно може да се направи кройка по следния начин:

ДЕТСКА ЖИЛЕТКА

дължина на гърба до талията 32 см, дължина на жилетката 46 см , гръдна обиколка 70 см , широчина на гърба при лещите 32 см , ължина на рамото 10 см, обиколка на ханша 70 см , дължина на ръкава 44 см , широчина на ръкава при подмишницата 32 см , широчина при китката 20 см.

ГРЪБ, ПРЕДНА ЧАСТ И РЪКАВ

Лист хартия се прегъва на две,начертава се правоъгълник с дължина,колкото е дължината на жилетката,и широчина,равна на ½ от широчината на гърба.Широчината на гърба в случая е 36 см = 74 см – 2 см : 2 .

Едната предна част е по-широка от гърба с 1 см , а също и другата.При плетиво с обикновени ръкави се придават от 2 до 4 см към двете предни части или към цялата предница,а при ръкави реглан-предницата и гърбът са еднакво широки.Това трябва да се има пред вид при чертането на кройката на прената част.След това се отбелязва мястото,откъдето започва ръкавната извивка.Тази точка се намира,като се раздели на две измерената дължина от вратното кокалче до талията.Отбелязват се също широчината на гърба при плещите, вратната извивка,дължината на рамото и наклонът му.След това се съединяват всички точки и се очертава кройката.

По същия начин се начертава кройката на предата част.Дължината на предната част се мери от най-високата точка на наклона на рамото. Ръкавната извивка е по-извита от тази на гърба 1 до 2 см.

Кройката на ръкава се получава по същия начин.Върху прегънатия лист се начертава правоъгълник с дължина,равна на дължината на ръкава,и ширчина, ½ от широчината на ръкава при подмишницата.След това се отбелязва точката,от която започва извивката на ръкава.Тази точка се намира,като се раздели на две дължината на ръкава и към полученото число се прибавят от 5 до 6 см.След това полученото число се нанася от най-високата точка на ръкава надолу.В нашия случай имаме : 44 см : 2 = 22 см + 6 см =28 см : 2 = 14 см, или височината на овала на ръкава е = 14 см.Извивката на ръкава ( овалът му ) се очертава така,както е показано на чертежа.Широчината на ръкава при китката се нанася по линията на дължината на ръкава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръкави реглан винаги удължават дрехата с 2 до 3 см.

За манта,костюми и рокли се препоръчва кройките да се начертаят от специалист,за да са точни,тъй като при плетивото не може да се моделира,както при дреха от плат.При плетенето грешките се поправят само с разплитане.

СВИВКИ И НАДДАВКИ ПРИ ПЛЕТЕНЕТО С ДВЕ ИГЛИ

ЕДИНИЧНИ СВИВКИ

Когато се налага да се направи единична свивка в началото и в края на реда,свивката се прави в обратна посока.ПРИМЕР: В началото на реда,след като се изплетат 2-те първи бримки,третата и четвъртата се изплитат заедно и свивката получава наклон наляво.На края на реда ( пред двете последни бримки ) 2 бр се изплитат заедно,като с иглата се боде първо във втората бримка под задната й част,а след това в бриката пред нея.Свивката получаа наклон надясно.Тези свивки се прилагат при плетенето на реглани.

ДВОЙНИ СВИВКИ

Правят се според случая и модела.Те могат да се разделят с 1 или с 2 бр или да се изплетат 3 бр заедно.

НАДДАВКИ

Обикновенно те са единични и двойни,но при някои плетки могат да бъдат тройни,четворни или петорни ( в 1 бр се изплитат 2,3,4 или 5 бр, като веднъж бримката се изплита налице,а следващия път-наопаки и т н ).Наддавки се правят и за да се увеличи дължината на бримката.В такъв случай конецът се увива два или повече пъти около дясната игла и се изплита бримката,която следва да се изплете.На другия ред наддавките се изпускат и се увеличава само дължинатана бримката ( нарича се удължена бримка ).Прилага се при ажурените плетки.

НАДДАВКИ И СВИВКИ ПРИ ПЛЕТЕНЕТО С КУКА

СИМЕТРИЧНИ НАДДАВКИ

За да се получи по 1 надавка,в началото и в края на реда се изплитат по 2 полупълнежа последоватено в първата и в последната бримка на предхождащия ред.

НАДДАВКИ В СРЕДАТА НА РЕДА

Изплитат се 2-3 полупълнежа в 1 бр от предхождащия ред.

НЯКОЛКО НАДДАВКИ

На един път в края на реда (лявата страна ) се изплитат необходимите бримки синджир,а на следващия ред се плете плетката.На дясната страна ( от опаковата страна на плетивото ) се изплитат с допълнителен конец също определено число бримки синджир и се продължава с плетката. Когато плетката е комбинирана от плетки с ниски и с високи редове,наддавките сеправят при плетенето на ниския ред.

СИМЕТРИЧНИ СВИВКИ

В началото на реда се прескача първата бримка от предхождащия ред,а на края на реда се прескача предпоследната бримка от предхождащия ред.

СВИВКА В СРЕДАТА НА РЕДА

Прескачат се 1 или 2 бр на определеното място.

СВИВКИ НА ПОВЕЧЕ БРИМКИ НА ЕДНО МЯСТО

От дясната страна на плетивото или при започването на реда бримките,които трябва да се свият,се изплитат не в плетката,която се плете,а в плетка “нисък пълнеж “.На следващя ред тези бримки не се плетат-казваме,че бримките се намаляват.От лявата страна на плетивото или завършването на реда бримките,които трябва да се свият,не се плетат ( бримките се намаляат ).